Terugblik Gezonde Smikkelweken 2022

50.000 kids

600 bso's

6.000 kilo groenten

100 winnaars

Kinderen en professionals aan het woord

Onderzoeksresultaten

Een onderdeel van de Gezonde Smikkelweken is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van bso’s en ouders. Dit onderzoek hebben we in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Rijksprogramma Jong Leren Eten gedaan. 

Het onderzoek bewijst de enorme kracht van de Gezonde Smikkelweken. Van zo’n 400 bso-locaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek geeft maar liefst 99% aan volgend jaar weer mee te willen doen.

Het enthousiasme over het programma zat onder andere in het plezier dat de bso-medewerkers zagen bij de kinderen (91%) en de goede ‘fit’ met het dagprogramma van de BSO (90%). Door de duidelijke uitleg (97%) en goede organisatie (92%) hebben we de medewerkers ook goed kunnen ontzorgen. Het programma blijkt dus goed te passen bij bso’s, die zichzelf ook zien als geschikte locatie voor voedseleducatie (84%).

Ook ouders geven in het onderzoek aan dat ze de bso een geschikte plek vinden voor voedseleducatie (92%). 93% vond het dan ook goed dat de Gezonde Smikkelweken plaatsgevonden heeft en maar liefst 76% van de kinderen heeft er thuis over verteld.

Het uitgedeelde Kook- en Speelboek met de challenges bleek ook een schot in de roos. 97% van de ouders gaf aan dat het kind het leuk vond en ook bso medewerkers zagen het enthousiasme bij de kinderen (87%). Zo hebben we dus ook mooi de brug naar thuis kunnen slaan!

Volg ons op social media

Volg ons op social media