Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Gezonde Smikkelweken challenges”, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Foodable BV in het kader van de Gezonde Smikkelweken.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

1.2 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie.

1.3 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.

1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring
2.1 Om mee te doen aan de Actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam en e-mailadres).

2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.

2.3 De gegevens die de zender in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevens bestand van Foodable BV en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?
3.1 De Actie loopt van 1 juli 2024 tot en met 1 september 2024

3.2 Je kunt deelnemen door mee te doen met de Actie op www.gezondesmikkelweken.nl. Je kunt gratis deelnemen aan de Actie door alle stappen te doorlopen. Hierbij moet je een foto uploaden, je e-mailadres, naam en leeftijd achterlaten om kans te maken op prijzen.

3.3 Je mag aan de standaard challenges zo vaak meedoen als je wilt. Winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die een foto met bijbehorende gegevens geupload hebben en een geldig e-mailadres hebben ingevuld.

3.4 Door mee te doen aan de Actie maak je kans op één prijs. De prijzen voor de standaard challenges verschillen van de prijzen voor de school challenge.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
4.1 Met de winnaars van de Actie zal voor 30 september 2024 via het verstrekte e-mailadres contact opgenomen worden over de overhandiging van de prijs. Ook zullen de winnaars via de nieuwsbrief en socials van Spoony bekend gemaakt worden.

4.2 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4.3 Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Foodable BV hierbij toestemming om jouw naam en /of foto die je hebt geupload te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De prijzen die verstrekt worden zijn gecommuniceerd op www.gezondesmikkelweken.nl.

5.2 De foto’s die getoond worden van de prijzen zijn voorbeelden. De exacte modellen en kleuren kunnen wisselen naar gelang beschikbaarheid van de producten op dat moment in combinatie met de gewenste maat van de winnaar in het geval van de fiets, schoenen en de inline skates.

5.3 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze. 

5.4 Alleen deelnemers die woonachtig zijn in Nederland kunnen kans maken op een prijs.  

5.5 De winnaars kunnen tot en met 15 oktober 2024 op de e-mail van Spoony reageren om hun prijs te claimen. Na deze datum vervalt hun recht op de prijs.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Foodable BV besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de Actiesite, kan Foodable BV niet uitsluiten dat de actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. 

6.2 Foodable BV en de partner(s) zijn niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie en/of het gebruik (door de deelnemer) van de actiesite.

6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van de Actiesite en het uitvoeren van de challenges, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt via de actiesite.

Artikel 7 Rechten Foodable BV
7.1 Foodable BV behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Foodable BV hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

7.2 Foodable BV behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

7.3 Foodable BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat Foodable BV daarvoor een reden hoeft te verstrekken.

Artikel 8 Gebruik van Actiesite
8.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actiesite, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Foodable BV.

8.2 De Actiesite mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodable BV is gegeven.

Artikel 9 Contact
Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op: meespelen@spoony.nl en welkom@madaga.nl.

Artikel 10 Diversen
10.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.gezondesmikkelweken.nl.

10.3 Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

10.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Amstelveen, januari 2024

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Druiven test panel Gezonde Smikkelweken Zintuigenspel”, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Foodable BV in het kader van de Gezonde Smikkelweken.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

1.2 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie.

1.3 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.

1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring
2.1 Om mee te doen aan de Actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam en e-mailadres).

2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.

2.3 De gegevens die de zender in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevens bestand van Foodable BV en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?
3.1 De Actie loopt van 1 juli 2024 tot en met 1 september 2024

3.2 Je kunt deelnemen door mee te doen met de Actie die op het kaartje bij het Zintuigenspel is toegevoegd. Je kunt gratis deelnemen aan de Actie door alle stappen te doorlopen. 

3.3 Winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers de gegevens geupload hebben en een geldig e-mailadres hebben ingevuld.

3.4 Door mee te doen aan de Actie maak je kans op één prijs, namelijk een Spoony Herfstpakket. 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
4.1 Met de winnaars van de Actie zal voor 30 september 2024 via het verstrekte e-mailadres contact opgenomen worden over de overhandiging van de prijs. Ook zullen de winnaars via de nieuwsbrief en socials van Spoony bekend gemaakt worden.

4.2 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De prijzen die verstrekt worden zijn gecommuniceerd op www.gezondesmikkelweken.nl.

5.2 De foto’s die getoond worden van de prijzen zijn voorbeelden. De exacte modellen en kleuren kunnen wisselen naar gelang beschikbaarheid van de producten op dat moment.

5.3 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze. 

5.4 Alleen deelnemers die woonachtig zijn in Nederland kunnen kans maken op een prijs.  

5.5 De winnaars kunnen tot en met 15 oktober 2024 op de e-mail van Spoony reageren om hun prijs te claimen. Na deze datum vervalt hun recht op de prijs.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Foodable BV besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de Actiesite, kan Foodable BV niet uitsluiten dat de actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. 

6.2 Foodable BV en de partner(s) zijn niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie en/of het gebruik (door de deelnemer) van de actiesite.

6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van de Actiesite en het uitvoeren van de challenges, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt via de actiesite.

Artikel 7 Rechten Foodable BV
7.1 Foodable BV behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Foodable BV hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

7.2 Foodable BV behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

7.3 Foodable BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat Foodable BV daarvoor een reden hoeft te verstrekken.

Artikel 8 Gebruik van Actiesite
8.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actiesite, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Foodable BV.

8.2 De Actiesite mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodable BV is gegeven.

Artikel 9 Contact
Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op: meespelen@spoony.nl en welkom@madaga.nl.

Artikel 10 Diversen
10.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.gezondesmikkelweken.nl.

10.3 Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

10.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Amstelveen, juli 2024